Publicerat: 2024-04-16 15:32:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om NFO Drives AB: NFO Drives föreslår nyval av Nicklas Johansson som ordförande

Aktieägarna i industribolaget NFO Drives har sedan tidigare kallats till årsstämma fredagen den 26 april. Kallelsen kompletteras nu med förslag till val av styrelse.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.

Styrelseledamoten Nicklas Johansson föreslås väljas till ny ordförande. Nuvarande ordförande Göran Hedbys har avböjt omval och avgår.

Nyval föreslås av Henrik Hemark och Per Björnsson som styrelseledamöter.

Omval föreslås av ledamöterna Johan Hallberg och Håkan Persson.

Läs mer om NFO Drives AB