Publicerat: 2024-04-17 11:08:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate föreslår oförändrad utdelning

Aktieägarna i fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate kallas till årsstämma torsdagen den 23 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 4,00 kronor per aktie. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 1,00 krona per aktie. Det innebär oförändrad utdelning jämfört med föregående år. När bokslutet för 2023 släpptes den 22 februari var utdelningsförslaget ännu inte klart.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Mikael Igelström samt ledamöterna Morten Haugen, Jonas Nyman och Björn Sundell.

Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)