Publicerat: 2024-04-19 08:54:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund skönjer en botten efter vargavinter för startups

Investeringsbolaget I Love Lund redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade marginellt.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före skatt var -2,0 miljoner kronor (-2,4). Nedskrivningar var knappt 1,4 miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till -5,3 kronor (-6,4).

I Love Lund genomförde investeringar i sina portföljbolag om 1,1 miljoner kronor (1,4). Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 109,20 kronor per aktie (116,73). Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 129,32 kronor per aktie.

"Efter tre års vargavinter för start-ups generellt skönjer jag dock allt en bottning sedan i höstas, och en vändning uppåt om än utdraget försiktigt. Lönsamhet och tillväxt först, kursändring därefter är melodin, och nog ska år läggas till år innan investerarsentimentet åter kommer spegla det glada tjugotalets början. Gott så, start-up sektorn mår bäst med mildare och mindre boom- and bust cykler framåt", uppger vd Björn Englund i rapporten.

I Love Lund-chefen skriver att man har en stor kassa och att man siktar på en utökad investeringstakt i år.

"Diskrepansen är fortsatt stor mellan optimistiska entreprenörers/säljares utgångsbud och det försiktigare Kapitalets hårdare selektering och klart lägre intressenivå. Bara för att man är likvid och kassastinn ska vi naturligtvis inte investera om inte tillräckligt goda tillfällen uppstår, och just så blev fallet i denna inledning av 2024", uppger Englund.


I Love Lund, Mkr Q1-2024 Q1-2023
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,7 -0,6
Resultat före skatt -2,0 -2,4
Resultat per aktie, kronor -5,3 -6,4

Läs mer om I Love Lund AB (publ)