Publicerat: 2024-04-19 10:16:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus kallar till årsstämma den 17 maj

Aktieägarna i jordbruksteknikbolaget Vultus kallas till årsstämma fredagen den 17 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Stämman föreslås godkänna den riktade nyemissionen av 1 miljon aktier till teckningskursen 1 krona per aktie, motsvarande 1 miljon kronor, som aviserades den 10 april.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Förslaget till val av styrelse är ännu inte klart och kommer presenteras senast den 3 maj.

Läs mer om Vultus AB