Publicerat: 2024-04-22 07:05:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens företrädesemission tecknades till 31 procent - 84,1 procent inklusive garanter

Fertilitetsbolaget Spermosens företrädesemission, som aviserades i februari, tecknades till cirka 9 miljoner kronor med och utan stöd av uniträtter.

Det motsvarar en teckningsgrad om 31,2 procent. Resterande del upp till cirka 84,1 procent, alltså omkring 52,9 procent, tecknades av garanter.

Totalt tillförs bolaget cirka 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittningar av lån.

Bolaget säkerställer genom företrädesemissionen finansiering för marknadsförberedande aktiviteter kopplade till den planerade kommersialiseringen av Spermosens första produkt som kommer innebära förbättrad diagnostik vid val av IVF-behandling och återbetalning av merparten av utestående lån.

Vd Ulrik Nilssons aktieinnehav kommer i och med emissionen att öka från 250 000 aktier till 25 400 006 aktier, motsvarande cirka 9 procent av antalet aktier och röster i bolaget efter registrering av de nya aktierna.

Eminova Partners Corporate Finance var rådgivare i samband med emissionen.

Läs mer om Spermosens AB (publ)