Publicerat: 2024-04-29 11:06:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Gosol Energy Group AB: Gosol Energy Groups styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i energilösningsbolaget Gosol Energy Group kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj i Saltsjö-Boo.

Stämman föreslås besluta om en utdelning på 0,12 kronor per aktie.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Hans Jacobsson samt ledamöterna Anna Frick, Jimmy Stensson och Martin Tornhill.

Läs mer om Gosol Energy Group AB