Publicerat: 2024-05-06 08:45:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus ökar omsättning och rörelseresultat

Jordbruksteknikbolaget Vultus redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 50 procent till 0,3 miljoner kronor (0,2).

"Omsättningsökningen är hänförlig till nya och förnyade kundavtal. Vi fortsätter att utveckla våra analystjänster med inputs från användare och kan konstatera att vår analysplattform är väl anpassad för bolagets vidare tillväxt", säger vd Per Karlsson.

Ebitda-resultatet blev -1,8 miljoner kronor (-2,5).

Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-2,5).

Resultat per aktie uppgick till -0,1303 kronor (-0,5053).

Likvida medel uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,9).


Vultus, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,2 50,0%
Ebitda -1,8 -2,5
Rörelseresultat -1,8 -2,5
Nettoresultat -1,8 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,1303 -0,5053
Likvida medel 0,2 0,9 -77,8%

Läs mer om Vultus AB