Publicerat: 2024-05-15 09:05:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech minskar rörelsförlusten - första CT001-förpackningar ska levereras inom några månader

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner danska kronor (-5,7).

Resultatet före skatt var -2,7 miljoner danska kronor (-5,4).

Resultatet efter skatt blev -2,7 miljoner danska kronor (-4,4), och per aktie -0,16 danska kronor (-0,32).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,5 miljoner danska kronor (-6,9).

Likvida medel uppgick till 15,0 miljoner danska kronor (16,4).

"Vårt fokus har i hög grad legat på planering och förberedelser inför lanseringen av CT001 i USA, där vi räknar med att de första förpackningarna kommer att levereras till utvalda sjukhus i USA inom ramen för Early Access-programmet inom bara några månader", kommenterar vd Jes Trygved.

Trygved har tidigare uppgett att Cessatech förväntas erhålla sina första intäkter från CT001 i USA under innevarande år, och understryker i rapporten att detta potentiellt kan bli ett genombrottsår för bolaget.


Cessatech, Mdkk Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,1 -5,7
Resultat före skatt -2,7 -5,4
Nettoresultat -2,7 -4,4
Resultat per aktie, dkk -0,16 -0,32
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,5 -6,9
Likvida medel 15,0 16,4 -8,5%

Läs mer om Cessatech A/S