Publicerat: 2024-05-17 13:15:07

EQL Pharma: Rapportkommentar Q4’23/24 - Kalqyl

Hög försäljningstillväxt

EQL Pharma ökade de återkommande intäkterna med 46,0 procent, vilket var i linje med vår förväntan. Den höga försäljningsökningen drevs främst av nya produktlanseringar, fortsatt geografisk expansion och högre försäljning från de viktiga penicillinprodukterna. Vår bedömning är att högre genomslag från tidigare lanseringar, nya produktlanseringar, utökad geografisk närvaro samt färre restnoteringar kommer driva den fortsatta tillväxten under nästa finansiella räkenskapsår.


Svagare lönsamhet

Rapportens besvikelse var att bruttomarginalen sjönk från 46,6 till 40,3 procent. Vi hade räknat med högre bruttomarginal, men missbedömde produktmixen och omfattningen av ökade fraktkostnader kopplat till attackerna i Röda havet. Avvikelsen på EBIT blev därmed stora mot våra förväntningar. Faktorerna bakom den svaga bruttomarginalen är dock tillfälliga och av övergående karaktär. Vi förväntar oss därför en högre marginal redan i nästa kvartal och en fortsatt återhämtning därefter.


Outlook

Efter rapporten återupprepar vi vår positiva syn på EQL Pharma. Vi har valt att behålla vår försäljningsprognos för nästa finansiella räkenskapsår. Vi har sänkt våra förväntningar något avseende bruttomarginalen och reducerat rörelsekostnaderna. Vår bedömning är att tillväxt- och lönsamhetspotentialen är betydande. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 59,9 procent för 2024/25. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent ser vi en uppsida om 12,0 procent.


Länk till analysen

Läs mer om EQL Pharma AB