Publicerat: 2024-05-21 14:42:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RMD:s patentportfölj värderas till närmare 240 miljoner kronor, skriver upp immateriella tillgångar

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, har genom AWA Patent fått sin patentportfölj värderad till närmare 240 miljoner kronor för samtliga publicerade patent som bolaget äger. Denna värdering grundar sig på en licensieringsmodell utvecklad av AWA Patent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Modellen tar hänsyn till vad bolaget skulle behöva betala för att licensiera dessa tillgångar om de ägdes av någon annan, och börjar som en liten del av bolagets intäktsprognoser. Modellen växer gradvis för att spegla tillväxttakten för branschen som helhet. För att säkerställa en robust värdering har AWA Patent dessutom utvecklat tre olika varianter av licensieringsmodellen.

RMD:s styrelse har, i samråd med revisorer, skatte- och redovisningsexperter, beslutat att skriva upp sina immateriella tillgångar till 65 procent av det fastställda patentvärdet. Detta inkluderar även de immateriella tillgångar som redan finns redovisade.

Uppskrivningen baseras på bolagets förväntade omsättning från patenten och det värde dessa förväntas generera. Därför bör detta ses som en väsentlig tillgång i bolagets redovisning. Uppskrivningsbeloppet har fastställts med försiktighet och utgör därmed endast en del av den totala värderingen.

Processen att värdera patenten inleddes under fjärde kvartalet 2023. RMD har dock avvaktat med att offentliggöra denna information tills pågående redovisnings-, revisors- och skatterådgivning slutförts. På dessa rådgivarens anmodan tas ovan nämna uppskrivning upp i böckerna för första kvartalet 2024.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB