Publicerat: 2024-05-22 08:40:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion vände till förlust i Q1

Industribolaget Sustainion redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 11,8 procent till 38,3 miljoner kronor (43,4). Den organiska försäljningstillväxten var -17,3 procent (28,1).

"Första kvartalet började med en mycket stark januarimånad för samtliga bolag. I februari och mars mötte vi en mer avvaktande marknad", uppger vd Brodde Wetter i rapporten.

Ebitda-resultatet blev 2,3 miljoner kronor (5,1), med en ebitda-marginal på 6,0 procent (11,8).

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (2,0).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (0,6).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kronor (0,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,7 miljoner kronor (7,0).

Likvida medel uppgick till 17,9 miljoner kronor (21,5).

"Efter ett utmanande första kvartal är nu fokus i alla verksamheter att återhämta tappet och stärka vår position framöver. Vi fortsätter vår tillväxtresa!", säger Brodde Wetter.


Sustainion, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 38,3 43,4 -11,8%
Organisk försäljningstillväxt, procent -17,3 28,1
Ebitda 2,3 5,1 -54,9%
Ebitda-marginal 6,0% 11,8%
Rörelseresultat -1,6 2,0
Rörelsemarginal 4,6%
Resultat före skatt -2,6 0,8
Nettoresultat -2,4 0,6
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,00
Kassaflöde från löpande verksamhet 7,7 7,0 10,0%
Likvida medel 17,9 21,5 -16,7%

Läs mer om Sustainion Group AB