Publicerat: 2024-05-23 16:28:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RMD rapporterar förlust

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk till 0,8 miljoner kronor (1,8).

Ebitda och rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (0,9).

Resultatet efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (0,8) och resultat per aktie uppgick till -0,09 kronor (0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,6 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 0,8 miljoner kronor (1,6).

"2024 har börjat intensivt för bolaget. Både tester och produktion har genomförts och kommer att genomföras. Fler aktörer har fått upp ögonen för bolagets produkter och har visat intresse för dessa", säger vd Jan Lindqvist.


RMD, Mkr Q1-2024 Q1-2023
Nettoomsättning 0,8 1,8
Ebitda -1,7 0,9
Ebitda-marginal 50,0%
Rörelseresultat -1,7 0,9
Rörelsemarginal 50,0%
Nettoresultat -1,7 0,8
Resultat per aktie, kronor -0,09 0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,6 -0,9
Likvida medel 0,8 1,6

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB