Publicerat: 2024-05-23 17:27:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

"Aquaticus har påbörjat 2024 enligt förväntningar och det kan konstateras att koncernens resultat, kassaflöde och finansiella ställning är stabil i en utmanande marknad. Kvartalet har präglats av kostnadskontroll, samarbeten med hyresgästen, externa leverantörer och parter för att kontinuerligt bibehålla bolagets ställning och tillgångarnas goda skick", säger vd Stefan Colldahl.

Hyresintäkterna uppgick till 12,9 miljoner kronor (12,2), en ökning med 5,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 11,5 miljoner kronor (10,6), en ökning med 8,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 8,2 miljoner kronor (7,0), en ökning med 17,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 6,6 miljoner kronor (5,2), en ökning med 26,9 procent mot föregående år. Resultat per aktie uppgick till 2,15 kronor (1,68).

Substansvärde per aktie låg på 112,40 kronor (118,10).


Aquaticus Real Estate, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Hyresintäkter 12,9 12,2 5,7%
Driftnetto 11,5 10,6 8,5%
Förvaltningsresultat 8,2 7,0 17,1%
Nettoresultat 6,6 5,2 26,9%
Resultat per aktie, kronor 2,15 1,68 28,0%
Substansvärde per aktie, kronor 112,40 118,10 -4,8%

Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)