Publicerat: 2024-05-24 09:14:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet BioPharma AB: Hamlet Biopharma ökar förlusten

Forskningsbolaget Hamlet Biopharma redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -12,0 miljoner kronor (-5,5).

Resultatet före och efter skatt var -11,8 miljoner kronor (-5,5).

Resultatet efter skatt blev -11,8 miljoner kronor (-5,5).

Resultat per aktie uppgick till -0,07 kronor (-0,05).

Likvida medel var 31,6 miljoner kronor (22,9).

"Under det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2023-2024 genomförde Hamlet BioPharma framgångsrikt en företrädesemission om cirka 46,7 Mkr, vilken slutfördes utan garantier och överträffade förväntningarna. Detta kapitaltillskott kommer att stödja den löpande finansieringen av kliniska projekt och utvecklingsportföljen. Det viktiga stödet från långvariga aktieägare och tillskottet av nya investerare var avgörande för denna framgång. Marknadens positiva respons efter företrädesemissionen visar ytterligare på det ökande intresset och förtroendet för vår strategiska marknadspositionering", skriver bolaget.


Hamlet Biopharma, Mkr Q3-2023/2024 Q3-2022/2023
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -12,0 -5,5
Resultat före skatt -11,8 -5,5
Nettoresultat -11,8 -5,5
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,05

Läs mer om Hamlet BioPharma AB