Publicerat: 2024-05-28 07:58:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invoicery Group AB: Invoicery Group ökar omsättning men minskar rörelseresultat i säsongsmässigt svagare kvartal

Invoicery Group ökade omsättningen men minskade resultatet i ett säsongsmässigt svagare kvartal.

Omsättningen steg 4,4 procent till 379 miljoner kronor (363).

Ebitda-resultatet blev -1,4 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-0,5). Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,2). Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie uppgick till -0,05 kronor (-0,032).

Likvida medel uppgick till 67,5 miljoner kronor (78,5).

"Tillväxten har återvänt och landade på 4,51 procent för kvartalet, vilket är goda nyheter givet att Q1 historiskt sett brukar vara ett av de mindre starka kvartalen för bolaget", uppger vd Stephen Schad.

Han fortsätter.

"Under kommande kvartal Q2 kommer vår organisation pröva att anta en ny strategi för att snabbare uppfylla visionen om "att vara en (1) portal för uppdragsbaserat arbete i Europa och därmed möjliggöra tjänster för fri rörlighet inom EU:s inre marknad"".

Invociery Group organiserar egenanställning och uppdragsanställningar inom fem
länder och visionen är att ha samma erbjudande inom EU:s samtliga medlemsländer.

Invoicery lämnar ingen prognos.


Invoicery Group, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 379 363 4,4%
Ebitda -1,4 0,6
Ebitda-marginal 0,2%
Rörelseresultat -2,3 -0,5
Resultat före skatt -1,1 -0,2
Nettoresultat -1,5 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,032
Likvida medel 67,5 78,5 -14,0%

Läs mer om Invoicery Group AB