Publicerat: 2024-05-31 06:59:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens minskar förlusten - "behöver starkt fokus på effektivitet" - vd

Fertilitetsbolaget Spermosens redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet både före och efter skatt var -3,2 miljoner kronor (-3,3).

Resultat per aktie uppgick till -0,08 kronor (-0,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,3 miljoner kronor (-3,9).

Likvida medel uppgick till 0,6 miljoner kronor (13,1). Bolaget har efter periodens utgång genomfört en företrädesemission på 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Som ny vd har jag tagit tillfället i akt att grundligt granska resultaten från år av forskning och utveckling. Det är också rätt tillfälle för mig och teamet att analysera utvecklingsplanerna så att vi kan demonstrera fördelarna med våra lösningar i en klinisk miljö, vilket är en förutsättning i lanseringen av den första generationen av produkten", säger Tore Duvold och fortsätter.

"Det är ingen hemlighet att vi behöver ett starkt fokus på effektivitet i vår utveckling med hänsyn till kostnader och värdeskapande. När vi har avslutat vår analys, kommer jag att meddela uppdateringar av våra planer och milstolpar".Spermosens, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,6 -3,2
Resultat före skatt -3,2 -3,3
Nettoresultat -3,2 -3,3
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,11
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,3 -3,9
Likvida medel 0,6 13,1 -95,4%

Läs mer om Spermosens AB (publ)