Publicerat: 2024-06-10 13:29:36

Enrad: Fortsatt stark orderingång bör ge bra 2024 - Carlsquare

Enrad AB (“Bolaget” eller “Enrad”) har fått två nya ordrar med ett totalt värde på 3,6 MSEK avseende kyl- och värmepumpsanläggningar för några fastigheter i Norge med planerad leverans under kv3 2024. Under andra halvan av april fick Enrad beställningar på totalt ca 10 MSEK, varav ungefär hälften vardera från marknaden i Norge och Sverige.

Länk till analysen

Läs mer om Enrad AB