Publicerat: 2024-06-11 16:27:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek söker efter kapitalstarka partners för dotterbolag

Nanoteknikbolaget Smoltek anser sig ha tekniken för att göra produktion av grön vätgas lönsam och söker nu kapitalstarka partners för att realisera en del av värdet i sitt dotterbolag Smoltek Hydrogen och skapa förutsättningar för att nå målsättningen om 30 procent marknadsandel, motsvarande cirka 20 miljarder kronor i omsättning år 2030. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

En avyttring av hela eller delar av Smoltek Hydrogen förväntas på kort tid synliggöra det stora underliggande värdet i hela bolaget och dess teknikplattform.

Erhållandet av en eller flera kapitalstarka partners som kan finansiera bolaget fram till att det börjar genererar intäkter gör att utveckling tillsammans med kunder samt uppskalning av produktion kan fortgå i högt tempo

Den stora långsiktiga affären för Smoltek och dess aktieägare är avyttring av dotterbolaget Smoltek Hydrogen, som förväntas ha stigit avsevärt i värde när bolaget har börjat generera intäkter.

Vidare skall licensintäkter från delar av Smolteks patentportfölj generera intäkter, det vill säga när Smoltek Hydrogen säljer material till sina kunder får Smoltek en viss andel av det, vilket sker även efter att Smoltek eventuellt sålt av hela dotterbolaget Smoltek Hydrogen.

Läs mer om Smoltek Nanotech Holding AB