Publicerat: 2024-06-11 16:29:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media avser ansöka om avnotering från Spotlight

Filmproduktionsbolaget Shortcut Medias styrelse har för avsikt att ansöka om avnotering av bolagets aktie från Spotlight Stock Market. Beslutet är en konsekvens av att Shortcut Media inte längre uppfyller Spotlights noteringskrav på minst 100 aktieägare som innehar aktier till ett värde av 2 000 kronor eller mer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktiemarknadsnämnden har, i kontakter med Shortcut Media, meddelat att om bolaget inte längre uppfyller noteringskraven strider en avnotering inte mot god sed på aktiemarknaden. Detta under förutsättning att avnoteringsansökan sker tidigast tre månader efter det att avnoteringsplanerna offentliggjorts.

Avnoteringsansökan kommer att lämnas in till Spotlight Stockmarket den 11 september och fram till dess ansökan godkänts kommer handel bedrivas som vanligt.

Läs mer om Shortcut Media AB