Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-06 12:38:57

C Security Systems AB: AXA Frankrike har ingått ett samarbetsavtal med C Security Systems AB

Samarbetet består utav att AXA Frankrike kommer att erbjuda C-pod- systemet till deras kunder i Frankrike med mellanstora båtar. De kunder som väljer att installera ett C-pod- system får en reduktion på årspremien samt reducerad eller eliminerad självrisk.

Bolagets distributör i Frankrike kommer att erbjuda installation och support av systemet. Bolaget och AXA Frankrike kommer att lansera erbjudandet på båtmässan i Paris som börjar den 8:e december.

”Jag ser väldigt mycket fram emot samarbetet. Att AXA Frankrike har valt ut C-pod- systemet är både ett kvalitets- och ett förtroendeerkännande. Samarbetet innebär också att vi ytterligare stärker vårt erbjudande och vår närvaro i Frankrike” säger Magnus Söderberg, VD för C Security Systems.

AXA Frankrike ingår i AXA Group som är ett multinationellt försäkringsbolag. Mer information om AXA Group finns att läsa i deras årsredovisning: http://www.axa.com/en/newsroom/publications/2017-annual-report

C Security Systems AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018.

Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.Läs mer hos Cision
Läs mer om C Security Systems AB

Prenumeration