Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-10 16:33:44

FX International AB: Nyhetsbrev - FX International AB (publ.) - december 2018

Med start i december 2018 kommer vi att löpande ge ut ett nyhetsbrev till våra befintliga och potentiella ägare och andra intressenter. Detta är ett led för oss att öka vår kommunikation mot våra investerare men också för att visa i ett samlat format hur vårt löpande arbete fortskrider.

Kort bakgrund och sammanfattning

Under sommaren 2018 gick en grupp investerare in i FX International efter att man fått besked att dåvarande ledning och styrelse inte uppfyllde kraven för att vara noterade på dåvarande Aktietorget (nu Spotlight Stock Market). Investerargruppen såg en stor potential i FX International av flera olika anledningar trots att det ställdes omfattande krav från Spotlight/Aktietorget för att kunna vara kvar som noterat bolag. Investerargruppen sammanfattade sitt intresse med det faktum att:

 • Bolagets algoritm visat över 9% faktisk avkastning sedan 2011 (avsevärt bättre än index)
 • Bolagets dåvarande ledning saknade kunskap och kompetens om branschen
 • Bolagets fokus hade varit forskning och utveckling men inte aktiv försäljning

Utöver detta mycket tydliga ”dolda” värden såg man också potential i att;

 • Bolaget har avtal med alla relevanta parter för att snabbt kunna vända från utveckling till försäljning
 • Bolaget har alla de tillstånd som krävs för att få bolaget att växa
 • Bolaget har redan avtal med bland annat Valor Kapital förvaltning och flera andra tagna kontakter som snabbt kan utvecklas och förädlas

Med detta som bas valde investerargruppen att byta ut styrelse och VD i bolaget och vid bolagsstämman bytte man även ut styrelseordförande och satte en plan för utveckling och finansiering. 

Nytt fokus och ny ledning

Den nya Vd:n , Ole Helland har fått ansvar att ta bolaget från ett mer eller mindre helt utvecklings- fokuserat bolag till marknadsinriktat finansbolag med fokus på främst AI lösningar. Detta uppdrag innefattar även att bredda bolagets bas från enbart valutahandel till även andra produkter och tjänster. Styrelsen kommer att back upp Ole Hellands arbete både när det gäller konkret arbete med försäljning men också utveckling och breddningar av bolaget för att underbygga en snabb förändring. Målet är att bolagetvinom 1-2 år skall ha

 • visa positivt resultat trotts expansion och breddning av verksamheten
 • bredda portföljen med fler handelsalgoritmer (främst råvaror, aktier och obligationer) 
 • paketera algoritmerna till även mindre förvaltare (family offices, andra kapitalförvaltare)

Målen kommer att ge en stabil avkastning till investerarna och öppna upp marknaden ytterligare för att eventuellt senare kunna erbjuda även direktinvesteringar i vår egen förvaltning. Dock är lönsamhet ett mycket viktigt mål och långsiktig avkastning inte bara för våra klienter, utan även för våra ägare, är ett uttalat fokus.

Aktiviteter

FX International har beslutat att sätta upp en ny fond inom EU och har därför valt att placera denna på Malta. Det är viktigt att vi tar bort osäkerheterna från omvärlden i form av exempelvis Brexit och därför har vi valt att lägga upp en ny fond i EU och dess ramverk. Det ger en stabil och förutsägbar struktur som också är mer tillgänglig. Denna fond kommer inkludera följande aktörer;

 • FX International AB (publ.), Investment advisor
 • Abalone Asset Management, Management Company
 • Valor o.c.p. AS, Portfolio manager
 • Apex/Amicorp, Fund administrator
 • Ernst & Young, Svensk Revisor för FXI

Starten av denna fond var planerad till januari/februari 2019 och ger oss då möjlighet att aktivt börja sälja in denna till främst våra europeiska kontakter. Valor har redan sålt in motsvarande drygt 10 miljoner Euro för förvaltning i denna fond och en del av FX internationals likvider från emissionen kommer att läggas i denna fond för att generera en god avkastning till bolaget och ägarna. 

Parallellt kommer det att sättas upp en egen förvaltning genom Genova Algoritmen som även den kommer att kapitaliseras med visst kapital från vår egen likviditet från emissionen men också genom professionella investeringar. Denna algoritm som historiskt avkastat drygt 9% har en potential som gör att bolaget räknar med att den skall kunna avkasta ytterligare något mer än tidigare baserat på att man uppdaterat algoritmen under 2018. Skulle detta ge lika bra utfall som vi sett i historiska data, ser vi stor potential i att utveckla denna del för att fler ska kunna direktinvestera i den. 

Framåt

Investerargruppen har gett samtliga tidigare aktieägare en ny möjlighet att vara med i omvandlingen av bolaget och genomför därför en emission. Kapitalet kommer i huvudsak användas för 

 • Egen förvaltning  
 • Expansion och försäljning
 • Nya produkter och tjänster

Den egna förvaltningen beräknas inom 1-2 år kunna finansiera verksamhetens löpnade kostnader och ge ett bra överskott. Detta förutsätter att försäljningen ligger i fokus och därför har ledningen med Ole Helland, det som sin främsta uppgift både nu och framåt. 

Nya produkter och tjänster tas fram baserat på de befintliga algoritmer som finns och systemen anpassas för nya produktreleaser löpande vilket ger möjlighet för både fler kunder men kanske framförallt fler produkter till varje kund vilket snabbt kan öka både omsättning och lönsamhet. 

På sikt räknar bolaget med att kunna erbjuda även mindre investerare att ta del av förvaltningen på mycket förmånliga villkor. Det kan ske genom ren inlåning med räntebärande konto som baseras på algoritmens förvaltningsresultat eller genom obligationer eller listade fondandelar. Detta kan snabbt ge en mycket stor kapitaltillförsel och liknande modeller har använts tidigare av flera andra aktörer på liknande marknader som fastighetsfonder och utlåningsfonder.     

Sammanfattning

FX International ser en stor potential i marknaden inte bara baserat på det som nämnts ovan där investerarna sett stora ”dolda” tillgångar och en potential i att fokusera mer på marknadsföring än utveckling. Den stora förändringen som vi ser i världsmarknadsläget där allt fler ser osäkerhet i sina aktieinvesteringar och andra sparformer öppnar en mycket stor marknad för alternativa investeringar. Där ligger FX international väldigt bra till då bolaget mycket tydligt kan visa att den avkastning man haft hittills har i princip ingen samverkan eller korrelation med till exempel aktiehandeln i världen. 

Valutahandel är en av de få handelsvarorna som man brukar peka på som konjunktur oberoende. 

Med historiska och verkliga data kan vi visa att vår algoritm dessutom ger en mycket stabil och långsiktig avkastning. Det är en av de verkliga tillgångarna i FX International det vill säga att vi kan visa på verklig handel och inte något som simulerats i efterhand! Det är först när man är i handeln som man kan se verkligt utfall och det är en unik styrka som investerargruppen tagit fasta på. Man ska komma ihåg att omsättningen i valutamarknaden är många 1000 gånger större än handeln med exempelvis aktier och att det därför inte spelar stor roll att vår handel varit baserad på ca miljonen för utfallet hade sannolikt varit samma med miljarden eftersom det fortfarande är en mycket liten andel av handeln och återigen en mycket bättre indikation än en i efterhand simulerad avkastning som de flesta annars arbetar med.

Bolaget är övertygat om att vi med hjälp av vår historiska handel och den nya ledningen kommer att kunna lyfta bolaget från utveckling till kommersialisering och en mycket kraftfull expansion de närmaste åren. 

Mer information kommer delges löpande via Spotlight Stock Exchange, Cision och våra sociala medier samt via nyhetsbrev.  Anmäl dig gärna för löpande information på info@fxi.se eller följ oss direkt på Spotlight. 

FX International AB (publ.)

För mer information;

Ole Helland, VD                                                                                
Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                                              
e-post: ole.helland@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB