Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-28 16:29:19

BrandBee Holding AB: BrandBee Holding AB genomför ledningsförändring

Styrelsen för BrandBee Holding AB har idag utsett Jonas Litborn som tillförordnad VD. Nuvarande VD Richard Glimstedt väljer efter snart ett år på posten att gå vidare i karriären. Styrelsen påbörjar nu arbetet med att finna en efterträdare. Under tiden träder Jonas Litborn, tidigare styrelseordförande, in som tillförordnad VD. I samband med detta tar styrelseledamot Johan Eriksson över posten som styrelseordförande i Bolaget.

 – Jag har varit med och lett förändringsarbetet i sammanslagningen av tidigare VideoBurst och BrandBee och bedömer nu att arbetet med att sampaketera bolagen och deras produkter är slutfört. I samband med detta lämnar jag nu med varm hand över uppdraget att driva verksamheten vidare, säger Richard Glimstedt.

 – Vi tackar Richard Glimstedt för det arbete han har utfört och påbörjar nu arbetet med att finna rätt person för att förvalta och skapa tillväxt i bolaget, säger Johan Eriksson, styrelseordförande i BrandBee Holding AB.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på
tf VD Jonas Litborn
Telefon: +46(0)70 640 07 40
jonas.litborn@brandbee.com


Om BrandBee Holding AB

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som med hjälp av egenutvecklade verktyg möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee Holding AB vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.


Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om BrandBee Holding AB