Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-15 12:38:56

Red Reserve Entertainment: Red Reserve AB avvecklar Call of Duty-lag

Styrelsen i Red Reserve Entertainment AB (publ) har enhälligt beslutat att lägga ned Red Reserve AB:s Call of Duty-lag då disharmoni inom laget och dålig lönsamhet i samverkan gör det omöjligt att driva vidare enligt god affärssed.

Styrelsen i Red Reserve Entertainment AB (publ) har tagit ett enhälligt beslut om att avveckla Red Reserve AB:s Call of Duty-lag då den bedömer det som omöjligt att få lönsamhet i laget inom en rimlig framtid. Bakgrunden till beslutet är att den omogna marknaden har visat sig ha dålig bärkraft samtidigt som driftskostnaden för laget på grund av spelarnas höga kompensationskrav är alldeles för höga. Laget har dessutom brottats med inbördes disharmoni och presterar därför inte de absoluta toppresultat som är nödvändiga för att motivera vidare investeringar.

"Det här är en oerhört tråkig utveckling efter allt hårt arbete vi, och jag, har lagt ner. Jag trodde verkligen på de här killarna och på en marknad beredd att se den enorma potentialen i att vara först på plan med ett europeiskt CoD-lag i toppdivisionerna." säger Patrik Andersson, CEO på Red Reserve AB.

Företaget har lagt ner ett intensivt arbete för att få in sponsorer, men marknaden är inte ännu inte mogen att investera i laget i den utsträckning som skulle ha krävts för att driva laget vidare. Förändringar i marknaden och de interna problemen har sammantaget också gjort laget osäljbart, och spelarna går därför från dagens datum som free agents.


För ytterligare information, kontakta:

Patrik Andersson
CEO Red Reserve AB
0769-47 73 66
patrik@redreserve.org

Olav Törnblom
VD Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com

www.redreserveentertainment.com
www.redreserve.org


Denna information är sådan information som Red Reserve Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve AB är bolaget numera även aktör i esportbranschen.

Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade esportklubb. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Red Reserve Entertainment

Prenumeration