Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-04 10:04:51

IDL Biotech AB: Abstract visar värdet av IDL Biotechs snabbtest för blåscancer

Ett abstract som presenteras i Tumor Biology (July 2019: 1–74)  visar värdet av UBC® Rapid, ett snabbtest framtaget av IDL Biotech, för korrekt diagnos och uppföljning vid blåscancer.  

Studien med titeln “Noninvasive detection of bladder cancer by the UBC Rapid test, ultrasonography, and cytology,” visar att UBC® Rapid, tillsammans med ultraljudsundersökning och cytologi hade en känslighet på 94,3 % vid uppföljning av blåscancerpatienter efter kirurgi. Författarna till studien drar slutsatsen att kombinationen av UBC® Rapid, ultraljud och cytologi har mycket hög känslighet och kan minska frekvensen av cystoskopier och bör användas som rutin vid icke invasiv uppföljning. Vid uppföljning av blåscancerpatienter med låg risk för återfall efter kirurgi rekommenderas UBC® Rapid och ultraljud istället för cystoskopi.  

Cancer i urinblåsan är en av de mest resurskrävande cancersjukdomarna och drabbar ca 550 000 personer årligen globalt. Diagnos och uppföljning sker idag framförallt genom cystoskopi och cytologi. Vid cystoskopi förs ett smalt rör med optik in genom urinröret för att undersöka och ta prover på urinblåsan. Denna undersökning är ofta förknippad med smärta och obehag för patienten, och det finns också en risk för infektioner. Vid cytologi analyseras ett urinprov eller blåssköljvätska för att se om man kan hitta cancerceller. Både cystoskopi och cytologi har svårt att identifiera vissa typer av cancerceller vilket gör att man riskerar att inte upptäcka cancer.

IDL Biotech har utvecklat snabbtestet UBC® Rapid som ett snabbt och enkelt komplement till cystoskopi och cytologi. De största och mest avgörande fördelarna med UBC® Rapid är snabbheten och tillförlitligheten. Vid cytologi tar det dagar, ibland veckor, innan läkaren får svar. Med UBC® Rapid analyseras provet direkt på kliniken eller primärvårdsmottagningen där det tagits och resultatet föreligger efter bara tio minuter. Detta test är redan kliniskt dokumenterat och används i rutin bland annat i Tyskland. Kombinationen av UBC® Rapid och en objektiv testmätare (läsare) kan möjliggöra en riskbedömning av upptäckta förändringar i blåsan.

Även om blåscancer upptäcks tidigt och behandlas med framgång, drabbas upp emot två tredjedelar av dessa patienter av återfall. Patienter som behandlats för blåscancer måste därmed gå på regelbundna kontroller med cystoskopi i ett flertal år efter avslutad behandling. UBC® Rapid är ett värdefullt komplement till dagens diagnostik och förhoppningen är att kunna minska antalet kontrollcystoskopier. 

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer.

UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019. IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB