Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-08 17:01:47

OptiMobile AB: Uppdaterad information avseende Polkomtel-gruppens planerade lansering

Enligt tidigare pressmeddelande skulle lanseringen av Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform och tjänst, som bygger på OptiMobile ABs (”OptiMobile”) produkt, skett i juni. Polkomtel-gruppen har meddelat att planeringen av tjänstens lansering fortgår men att det exakta datumet för lanseringen inte har fastslagits.

De utvalda PLUS-abonnenter som fått möjlighet att testa tjänsten fortsätter att använda tjänsten regelbundet, och Polkomtel-gruppen kommer att fortsätta erbjuda tjänsten fram till lanseringen.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB