Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-10 17:27:45

Jetty AB: Företrädesemission fulltecknad

Den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som Jetty AB inledde måndagen den 24 juni är nu avslutad. Emissionen tecknades till 100 % och tillför Bolaget cirka 6,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Företrädesemissionen tecknades till 71% med stöd av teckningsrätter och 29% tecknades utan företräde.

Tilldelning har skett i enlighet med de principer som angivits i Memorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 juni 2019. 

Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av företräde skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota.

Sammantaget tillförs Bolaget cirka 6,4 miljoner SEK genom Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader om cirka 200 000 SEK, tidigare beräknat till ca 500 000 SEK. 

Antalet aktier ökar från 6 434 261 st till 12 868 522 st .

“Jag är mycket glad över att Bolagets befintliga aktieägare i så stor utsträckning har deltagit i emissionen, och visat förtroende för bolagets fortsatta utveckling. Jag vill tacka befintliga såväl som nya aktieägare som deltagit i emissionen och givit oss förutsättningar att investera för att fortsätta och öka bolagets expansion” säger Dan Sonesson, VD för Jetty AB


Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se


Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad är några exempel på dem som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Jetty AB

Prenumeration