Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-11 09:20:02

Spotlight: Handelsstopp STENOCARE A/S aktie

(for English version see below)

Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa STENOCARE A/S aktie idag den 2019-07-11. Aktien kommer att vara handelsstoppad tills vidare.

Mer information från Bolaget väntas.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press Release 2019-07-11

Trading halt in STENOCARE A/S share

Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the shares of STENOCARE A/S today July,11 2019. The trading in the share will be halted until further notice.

More information from the Company is expected.

 

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
info@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com
Läs mer hos Cision
Läs mer om STENOCARE A/S