Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-12 08:00:00

IA Industriarmatur: IA Industriarmatur får genombrottsorder i Italien på 1,4 mkr

IA Industriarmatur Group AB (publ) har fått en order via sin lokala distributör i Italien, Karberg & Hennemann Srl, värd 1,4 miljoner kronor.

IA Industriarmatur Group AB (publ) har fått en order via sin lokala distributör i Italien, Karberg & Hennemann Srl, värd 1,4 miljoner kronor. Kunden är RFI som är ansvarar för förvaltning och säkerhet av det italienska järnvägsnätet. Ordern innebär ett genombrott på den italienska marknaden och att bolaget stärker sin ställning som leverantör av svensk miljöteknik i Italien.

RFI - Rete Ferroviaria Italiana ingår i Ferrovie dello Stato Italiane Group med ansvar för förvaltning och säkerhet av infrastruktur, närmare bestämt för hela det nationella järnvägsnätet inklusive spår, stationer och installationer. Internationellt ansvarar RFI för integrationen av den italienska infrastrukturen i det europeiska järnvägsnätet och samarbetar med andra europeiska infrastrukturägare. RFI förvaltar ca 16 700 km spår där mer än 11 900 km är elektrifierade och över 7 500 km är dubbelspår.

Affären innebär att RFI kvalitetssäkrar sina transformatorgropars funktion över tid genom installation av Sipp. Genom affären får RFI även tillgång till Industriarmaturs SaaS-baserade tjänsteplattform för tillståndsbaserad övervakning och analys.

– Vi lever i en spännande tid. En tid då hållbarhet och miljö ligger högt på agendan i de flesta branscher, inte minst inom energisektorn där vi har vårt fokus. Vi ser dessutom hur digitalisering skapar nya affärsmodeller och ändrar sättet att arbeta., säger Jan-Eric Nilsson, vd IA Industriarmatur Group AB


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)

Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se


Kort om Bolaget
IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta genom att erbjuda kunder bolagets uppkopplade produkter och SaaS-plattform för effektivisering av underhållsprocesser.

Kort om SIPP
Sipp, som är en unik, effektiv och miljösäker metod för tömning av regnvatten i transformatorgropar, har använts som tömningsteknologi i Sverige sedan 2002.

Kort om SaaS
SaaS är en förkortning av Software as a Service och möjliggör för användarna att ansluta till och använda molnbaserade tjänster via InternetLäs mer hos Cision
Läs mer om IA Industriarmatur