Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-17 14:15:26

Jetty AB: Flaggningsmeddelande

Jetty AB informerar om att bolagets styrelseordförande Magnus Uppsäll via slutförd emission i juli 2019 ökat sitt innehav med 2 249 118 aktier. 

Magnus Uppsäll ägde sedan tidigare 1 734 164 aktier (26,95 procent) och efter emissionen uppgår innehavet till totalt 3 983 282 aktier, motsvarande 30,95 procent av aktiekapitalet och rösterna i Jetty AB. 3 468 328 av nämnda aktier ligger i en kapitalförsäkring innebärande att Magnus Uppsäll inte har någon rösträtt för den delen av innehavet.


Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se


Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad är några exempel på dem som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Jetty AB