Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-18 13:45:52

Jetty AB: Flaggningsmeddelande

Jetty AB informerar om att bolagets styrelseledamot Lisa Nilsson via slutförd emission i juli 2019 ökat sitt innehav med 400 000 aktier. Vidare har bolagets VD, Dan Sonesson, ökat sitt innehav med 25 000 aktier. Swace Digital, som är Jettys utvecklingspartner, har via emissionen i juli 2019 ökat sitt innehav med 1 100 000 aktier.

Lisa Nilsson ägde sedan tidigare 759 734 aktier (11,81 %), och äger efter emissionen 1 159 734 aktier, vilket mostvarar 9,01 %. Dan Sonesson ägde, via det av honom helägda bolaget L20 Holding, 774 733 aktier (12,04 %), och äger efter emissionen 799 733 aktier, motsvarande 6,2 %. Swace Digitals innehav var före emissionen 586 970 aktier (9,12 %), och upgår nu till 1 686 970 aktier, motsvarande 13,11 %.


Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se


Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad är några exempel på dem som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Jetty AB