Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-23 12:06:26

Jetty AB: Stoppdag för BTA, sista dag för handel

Jetty AB har genomfört en företrädesemission. Emissionen fulltecknades. Sista dag för handel i BTA är 2019-07-26. Stoppdag i Euroclear kommer att vara 2019-07-30. De nya aktierna finns tillgängliga på VP-konto/depå 2019-08-01

Jetty AB har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare. Totalt tecknades 6 434 261 aktier i emissionen, vilket tillför bolaget 6 434 261 kr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 200 000 kr (tidigare uppskattning var 500 000 kr) Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 12 868 522 aktier. Sista dag för handel i BTA är den 26 juli 2019. Stoppdagen i Euroclearsystemet för växling från BTA till aktier är den 30 juli 2019. De nya värdepapperna är beräknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå den 1 augusti 2019.


Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se


Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad är några exempel på dem som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Jetty AB

Prenumeration