Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-24 14:59:09

Raybased AB: Raybaseds VD Jonas Almquist har köpt 400.000 aktier i bolaget

Proptech-bolaget Raybaseds VD Jonas Almquist köpte den 22 juli 400.000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 1,20 SEK per aktie och affären uppgick totalt till 480 000 SEK. Affären genomfördes utanför marknadsplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist                                                                                   Lennart Olving                     
VD, Raybased AB (publ)                                                                      Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88                                                                    Telefon: +46 703 19 48 00
jonas.almquist@raybased.com                                                             lennart.olving@raybased.com

                                                                 

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt.
www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight 
www.spotlightstockmarket.com Läs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB