Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-29 09:16:29

Josab Water Solutions AB: Josab genomför en riktad emission om 2 000 000 aktier till investerare

Styrelsen i Josab Water Solutions AB har idag beslutat att rikta en emission om 2.000.000 aktier till en grupp investerare. Priset på de emitterade aktierna är 4,25 kronor, vilket tillför Josab 8.500.000 kronor. Betalning sker inom 2 veckor.

Priset har fastställts baserat på det volymvägda snittpriset på bolagets aktie, som handlas på Spotlightstockmarket, under de senaste 20 dagarna med en marknadsmässig rabatt, ca 17%, förhandlad med investerare i emissionen, vilket säkerställer ett marknadsmässigt pris för emissionen. Emissionen medför inga materiella emissionskostnader.

Skälet till emissionen är att på bästa sätt ta vara på den möjlighet bolaget har för en kraftfull expansion av affärsverksamheten, på flera betydande marknader, och utan lån eller räntebelastningar.

Emissionen sker med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls 28 juni 2019.

Emissionen innebär att antalet aktier i Josab ökar med 2.000.000, från 73.894.058 till 75.894.058, och att aktiekapitalet ökar med 200.000 kr, från 7.389.405,80 kr till 7.589.405,80 kr. Utspädningseffekten är ca 2,7%.

De som medverkar i emissionen är: Hampus Nyström, Vision Projektering AB, Peter Sellin, Creative Opportunities AB, Costas Pomas, Carl Westermark, Marcus Jacobs och Iraj Arastoupour.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 augusti 2019.

Stockholm den 29 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com 

________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSALäs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB