Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-25 15:47:37

Vindico Group AB: Aktieägarlån och Aktieägartillskott i Vindico Group

Den största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av verkställande direktören Carl Schneider, har sedan december 2017 stöttat Bolaget genom Aktieägarlån och Aktieägartillskott. Information har lämnats i tidigare pressmeddelanden samt kvartalsrapporter. Nedan redovisas de totala beloppen per dagens datum.

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 3 900 000 kr. Dessa ägartillskott har följande villkor:

Jovitech äger rätt att erhålla återbetalning av tillskottet ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning under förutsättning att sådan återbetalning inte står i strid mot god affärssed. Om disponibla vinstmedel skulle saknas kan återbetalning ske genom att Jovitech tecknar sig för aktier vid en nyemission eller fondemission i Vindico alternativt skall återbetalning ske endast vid likvidation av Vindico och först sedan samtliga fordringsägare fått full betalning, men innan aktieägarna i denna deras egenskap, erhållit återbetalning.

Aktieägarlån uppgår till 1 200 000 kr. Dessa ägarlån har följande villkor

Lånen har en uppläggningskostnad på 2% och är räntefria fram till 2019-12-31. Räntan är därefter 4% per år. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission. 


För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se


Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB