Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-10-22 10:14:00

Aptahem AB: Analyst Groups Aptahem-analys: Lovande utveckling av unikt läkemedel för svårbehandlat sjukdomstillstånd

Anayst Group publicerade den 22 oktober en analys av Aptahem som kan läsas på https://www.analystgroup.se/analyser/aptahem/.

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Aptahem AB