Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-01 08:51:03

SealWacs AB: SealWacs skjuter upp delårsrapporten jan-sept 19 till 28 november

SealWacs skjuter upp offentliggörandet av delårsrapporten jan-sept 2019 till den 28 november.

På grund av hög administrativ belastning har SealWacs styrelse beslutat att skjuta upp offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2019 till den 28 november 2019.

Mer information om SealWacs planer återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se.

För ytterligare information kontakta: Sören Sandström, VD ,Telefon: +46 706007394, E-post: info@sealwacs.se        

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB