Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-01 12:14:16

ESEN eSports AB: Delårsrapport 3

VD ORD

För mig som VD på ESEN har det varit framförallt två saker som har hållit mig sömnlös om nätterna, det första är hur vi skapar återkommande långsiktiga intäkter samt hur vi skalar verksamheten.

När det kommer till intäktssidan så känner jag att vi har hittat helt rätt i och med samarbetet med Future Media Group. Det är en match made in heaven! Vi kan erbjuda en unik målgrupp, de så kallade “The unreachables” där FMG har kunderna som vill nå dessa. Vi får tillgång till sveriges bästa mediasäljare samtidigt som vi kan fokusera på att utveckla befintliga och nya produkter. 

Under juni tvingades jag att genomföra omfattande besparingar då intäkterna inte motsvarade våra förväntningar. Samtidigt genomförde vi en total ompaketering av våra rättigheter och införde en ny säljstrategi. 

Med start i augusti har jag tillsammans med min medgrundare Christer Körnbäck haft över 2000 kundkontakter och haft ett stort antal möten som tydligt indikerar att vi är på rätt väg för hur våra rättigheter skall säljas. Vi har fått ett ett helt annat bemötande med vår nya presentation än tidigare. Detta ledde till att vi under hösten slog rekord i antal nya kundsamarbeten, och det är den strategin vi nu tillsammans med FMG kommer att implementera på både befintliga och nya rättigheter. 

En annan sak som slagit oss med erfarenhet från VM kvalet är att vi genom vår lokal har den perfekta eventlokalen för e-sportturneringar och företagsevent. Det är något vi har blivit mycket bra på och kommer utveckla framöver.

Den andra frågeställningen gäller hur vi skalar verksamheten, här finns många ideér och planer. Nyckeln till att skala verksamheten är att vi skapar en stabil lönsamhet innan vi tar nästa steg. Vi har byggt en bred grund och har en stark utgångspunkt för att hoppa på e-sportens nästa fas. Vi har under en längre tid tagit kostnader för att omstrukturera ESEN vilket leder till en betydligt mindre kostym efter kraftiga besparingar. Jag tror att den som håller ut och löser paketeringen av e-sport på den lokala esportmarknaden också kommer att gå ut som vinnare och där har vi ett försprång genom den gedigna kunskap vi har och de lärdomar vi gjort på marknadssidan. 

Under hösten har vi förhandlat med ett e-handelsbolag gällande förvärv vilket vi avbrutit på affärsmässiga grunder. Med det positiva som hänt den senaste tiden har vi för avsikt att genomföra en företrädesemission under Q4 för att stärka vår finansiella ställning. 

 

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019

Totala intäkter uppgick till 1,2 MSEK (2,7)

Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-2,3)

Periodens resultat uppgick till -3,7 MSEK (-2,4)

Resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (-0,74)

Siffror inom parentes avser de första nio månaderna 2018.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2019

Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (1,0)

Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-0,4)

Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (-0,4)

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 1 november 2019.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ESEN eSports AB