Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-08 08:50:00

Zenergy AB: Zenergy AB (publ) har ingått leverans- och samarbetsavtal med beställningsåtagande om 200 MSEK, emissionsavtal och brygglåneavtal med Pansante AB

Zenergy AB (publ) (”Zenergy”) har undertecknat ett leverans- och samarbetsavtal med Pansante AB (”Pansanté”) med åtagande från Pansanté om beställning av ZIP-element om minst 200 MSEK under en kommande sjuårsperiod samt samarbete kring utveckling av Zenergys ZIP-element för byggnation av modulbyggda sjukhus. Produktion till Pansanté kommer ske mot förskottsbetalning.

Styrelsen för Zenergy har identifierat ett behov av att utveckla och effektivisera sin produktionslina för att tillhandahålla ZIP-element anpassade för modulsjukhus. Kostnaden för denna omställning och effektivisering beräknas initialt uppgå till cirka 7 MSEK och kommer finansieras av Pansanté genom brygglån om 3 MSEK och genom riktad nyemission av B-aktier om minst 4 MSEK. Återbetalning av lånebeloppet ska ske genom avdrag mot Pansantés första order av ZIP-element. Styrelsen i Zenergy avser utnyttja bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2019 för beslut och genomförande av emissionen.

Zenergy återkommer med närmare detaljer och villkor för den riktade emissionen, såsom beräkningsgrund för teckningskurs, antalet aktier och utspädningseffekter, när detta slutligt fastställts.

”Detta är ett historiskt avtal för Zenergy som verkställer utvecklingen av ett serieproducerat ZIP-element i större skala med försäljning även utanför Sveriges gränser. Vi är många som väntat på detta viktiga led i Zenergys utveckling.” säger Johan Olofsson, VD för Zenergy. 

”Tillsammans med Zenergy vill Pansanté vidareutveckla byggtekniken för sjukhusen som levereras ut på världsmarknaden. Zenergy blir en viktig samarbetspartner för en lång tid framöver.” säger Roland Nilsson, styrelseordförande i Pansanté.

Pansanté Group har över 25 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsarkitektur, stadsplanering och bostadsprojekt. Pansanté har utvecklat ett hållbart och ekonomiskt prisvärt sjukhuskoncept, ”SUHU”, för den avancerade och utvecklande världen.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB