Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-13 16:44:56

Spago Nanomedical AB: Extrastämma godkänner incitamentsprogram

Dagens extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Syftet med programmet är att knyta nyckelpersoners ersättning närmare aktieägarnas.

Den extra bolagsstämman beslutade om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019) om högst 570 000 teckningsoptioner att förvärvas av styrelseledamöter, VD, forskningschefen och anställda.

Optionerna ska tecknas till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen och teckningskursen sätts till den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Spagos aktie på Spotlight Stock Market under perioden 13 – 27 november 2019.

Syftet med LTI 2019 är att koppla en större del av ersättningen till nyckelpersoner till bolagets och aktiens långsiktiga värdetillväxt och därigenom sammanlänka deras intressen med aktieägarnas. LTI 2019 är också ett väsentligt redskap för att Spago ska lyckas attrahera och behålla nyckelpersoner, vilket också är väsentligt för värdetillväxten.

För ytterligare information, kontakta Eugen Steiner, styrelsens ordförande, +46 705 406519, steiner.eugen@gmail.com, eller Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.Läs mer hos Cision
Läs mer om Spago Nanomedical AB