Hem

Reports

Publicerat: 2019-11-29 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport januari - september 2019

Kvartalet juli - september 2019

Mkr Moderbolaget     Koncernen     
Nettoomsättningen uppgick till 21,9 (20,7)   21,9 (20,7)
Rörelseresultatet uppgick till 6,8 (6,7)   7,1 (7,1)
Resultat efter skatt uppgick till 5,6 (5,4)   5,8 (5,6)
Resultat per aktie uppgick till, kr 0,56 (0,54)   0,58 (0,56)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr   11,64 (10,50)   12,37 (11,14)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  •  I juli kom Genesis IT överens med K-Bygg (fd Fresks Group) om ett nytt avtal för de sex butiker som sedan tidigare nyttjar affärssystemet iFenix.

KOMMENTAR FRÅN VD

Fokus på höstrelease och omnikanal

För det tredje kvartalet 2019 rapporterar Genesis IT en något förbättrad omsättning jämfört med motsvarande period 2018, i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr (7,1) under kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 32,4 procent. Det tredje kvartalet har, likt tidigare år, präglats av kundspecifika utvecklingsprojekt samt arbete med den årliga höstreleasen av iFenix.

Verksamheten

Det tredje kvartalet har präglats av intensivt arbete med den årliga höstreleasen av iFenix där vi under det fjärde kvartalet planerar att släppa en första version av vår mobila kassalösning med digitala kvitton – funktionalitet som är alltmer efterfrågad och som ligger i linje med vår omnikanalsstrategi för iFenix. Parallellt pågår arbete med funktionalitet för självutcheckning.

Implementerings- och lanseringsarbetet med Tvåhjulsmästarna löper på planenligt och de två första butikerna implementeras under det fjärde kvartalet.

För iFenix Grow, vår lösning för fristående små- och mellanstora bolag, fortsätter vi se ett ökat intresse. Vi har idag ett antal aktiva kunder samt flera pågående diskussioner. Det tål att upprepas att iFenix Grow ännu har marginell effekt på den totala omsättningen och resultatet, men som vi ser som ett utmärkt komplement till iFenix.

Kundspecifika projekt

Under kvartalet har vi fortsatt att arbeta på kundspecifika projekt, för såväl XL-BYGG som Max Garden (QC Trädgårdsexperten och Tvåhjulsmästarna). Vår strategi med iFenix är att erbjuda en enhetlig systemplattform för våra kunder och ständigt vara öppna för kundspecifika önskemål och krav – allt för att maximera kundnytta och löpande förbättra produkten iFenix.

Marknadsaktiviteter – webb och branschmässor

Vi har under året fortsatt lagt ner mycket arbete på att förbättra kommunikationen runt iFenix och dess fördelar. Vi har med det målet lanserat en uppdaterad version av vår webb, ifenix.se, för att förtydliga fördelarna med vår lösning utifrån våra olika kundsegments perspektiv; en butikskedja, en fristående butik eller en grossist. Vi känner oss nu komfortabla med att ifenix.se visar den helhetslösning och det affärsvärde vi erbjuder dessa tre målgrupper. Utöver webben har vi under kvartalet också deltagit på branschmässan Byggmaterialdagarna samt en leverantörsmässa för Tvåhjulsmästarna. Sammantaget tror vi att insatserna ökar sannolikheten för fler relevanta kundkontakter.

Tommy Flink

VD, Genesis IT


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019.Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Gamla Brogatan 32, 111 20 STOCKHOLM

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB