Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-13 13:51:00

Safe at Sea AB: The Swedish Life Saving Society Varberg strengthening their rescue capacity with a RescueRunner system

The Swedish Life Saving Society Varberg has ordered a RescueRunner system och personal equipment for their local operations in Varberg.

Already in the late 1950s there were people who were trained in saving lives in drowning accidents and that during weekends with fine weather wandered on the beaches of Varberg. These were people who could rescue on their own initiative and in their spare time without any compensation. The Swedish Life Saving Society Varberg was founded in 1996 with the aim of carrying out life-saving surveillance on the beaches in Apelviken and Kåsa. The operations were conducted every summer between 1997 and 2004. Their investment in a RescueRunner system is a step towards strengthening their rescue capacity and restoring and enabling of surveillance. The association currently has three activity sectors that offer Training & race operations, Training & Information operations and rescue surveillance operations. The order of a RescueRunner-system and personal equipment is made possible by a donation from the Varbergs Sparbanksstiftelse. 

The RescueRunner system will be delivered during Q1 2020 and order value is approximately SEK 400 000. 

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB

Prenumeration