Hem

More from the company

Publicerat: 2019-12-23 08:33:25

Amhult 2 AB: Månadsrapport december, 12-2019

December 2019 går snart in i böckerna och är alltid en hektisk månad full av arbete och förberedelser för kommande år. Jag vill passa på att påminna om att i 2018 års december brev berättade vi att produktionen av kvarter Radarflyget 2 just hade startat och måndagen den 10 december 2018 slogs den allra första pålen för byggnaden. Vi kan konstatera att tiden går fort. Den första bilden visar december 2018. Den andra december 2019. Det har hänt en hel del i kvarteret på 12 månader.

Nu har vi kommit så långt i arbetet att kranen på arbetsplatsen kommer att monteras ner i januari 2020. 60 personer arbetar i kvarteret med produktionen där de platsbyggda ytterväggarna monteras och Västkustsskivan monteras upp på fasaden. Plåtinklädnad före putsning pågår och murning och putsning har påbörjats. Invändigt är installationsväggar påbörjade på plan två och tre och isolering av ytterväggar pågår.

I december arbetade också RA Bygg AB med att öppna upp genomfartsvägen förbi arbetsplatsområdet vid kvarter Radarflyget I och Radarflyget II som har varit avstängd och endast kunnat nås via den östra infarten. Vi arbetar också med att öppna en provisorisk väg från Flygfältsgatan med direkt access in på en av markparkeringarna som betjänar handeln med parkering för bland annat Willys kunder.


Vårt arbete med kvarter India är i fas med utarbetad tidplan och på arbetsplatsen finns idag åtta man förutom arbetsledning som främst sysslar med markarbeten såsom schaktning och gjutning av skyddsbetong. Byggskylten är också beställd och kommer på plats inom kort.

När man stänger ett år är det också ett gott tillfälle att filosofera över vad man uppnått under de 12 månaderna man stretat på. Om det kan ni läsa mera om i vår Årsredovisning 2019. Där får ni svart på vitt vad årets arbete levererat. 

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag Er.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB