Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-03 10:23:47

ODI Pharma AB: ODI Pharmas nyemission inför notering kraftigt övertecknad

Teckningstiden i ODI Pharma AB:s ("ODI Pharma" eller "Bolaget") nyemission inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 30 december 2019. Intresset var betydande och Bolaget kan idag meddela att nyemissionen om högst cirka 25 MSEK tecknades till cirka 383 procent (inkl. teckningsåtaganden), innebärande att ODI Pharma tillförs cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Den del av erbjudandet som gjordes tillgängligt för allmänheten (dvs. ej inkl. teckningsåtaganden), som omfattade cirka 7,5 MSEK, tecknades till 1 039 procent. ODI Pharma tillförs genom nyemissionen cirka 1 360 nya aktieägare.

Derek Simmross, VD för ODI Pharma, kommenterar

"Jag vill inleda med att tacka alla som visat intresse i Bolaget genom att delta i ODI Pharmas nyemission - det är fantastiskt roligt! Vi är mycket glada för utfallet i kapitalanskaffningen och ser nu framemot att med de anskaffade medlen driva verksamheten framåt och att hjälpa patienter i Polen som första marknad."

Teckning och tilldelning

Nyemissionen, som omfattade högst totalt cirka 25 MSEK, tecknades till cirka 95,8 MSEK (inklusive teckningsåtaganden om cirka 17,5 MSEK). Tilldelning av totalt 2 720 000 aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Härigenom kommer ODI Pharma att erhålla 25 024 000 SEK före emissionskostnader om cirka 2,45 MSEK.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 3 januari 2020.

Notering på Spotlight Stock Market

Första dag för handel i ODI Pharmas aktier på Spotlight Stock Market är beräknad att bli den 23 januari 2020. Kortnamnet för aktien kommer att vara "ODI" och ISIN-koden är SE0013409760.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att nyligen genomförd nyemission registrerats på Bolagsverket kommer ODI Pharmas totala antal aktier att uppgå till 15 220 000 stycken och aktiekapitalet i Bolaget kommer efter registrering att uppgå till 608 800,00 SEK.

Flaggning i ODI Pharma

Med anledning av nyemissionen uppstår flaggning för ODI Pharmas VD Derek Simmross och styrelseordförande Volker Wiederrich. Derek Simmross och Volker Wiederrichs respektive ägande i ODI Pharma uppgick före nyemissionen till vardera 50 procent av aktier och kapital i Bolaget. Efter nyemissionen uppgår Derek Simmross och Volker Wiederrichs respektive ägande till vardera cirka 42 procent av aktier och kapital i Bolaget.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare I nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.com

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Denna information är sådan information som ODI Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2020.

ODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för de europeiska patienter i behov. Företaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i branschen för att uppnå sina mål.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ODI Pharma AB

Prenumeration