Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-08 14:10:38

FX International AB: Fondlicens godkänd av MFSA

FX International har idag fått besked att licensen för fonden på Malta nu är godkänd och klar.

FX international är väldigt glada idag för att vi nu fått den sista pusselbiten på plats inför uppstarten av fonden på Malta. Licensen var sista godkännandet som krävdes.

Vi räknar därmed att inom kort ha fonden operationell och mer information om lansering mm kommer löpande att delges via våra kanaler, se nedan.

"Det är ett mycket glädjande besked och vi är väl förberedda för en uppstart och vidare införsäljning av fonden. 2020 kommer bli ett spännande år på många plan både med fonden som bas och med flera andra intressanta produkter och tjänster och det känns därför extra bra att ha "tickat" av den första grundläggande delen.", säger VD Ole Helland, FX International AB (publ).

Som tidigare meddelats har Ole Helland, VD FXI, tillbringat de första arbetsdagarna under 2020 på Malta för att få de sista samarbetsavtalen på plats innan fonden blir operationell. Fonden har bland annat ingått avtal med APEX Fund services som förvaltare av fonden, Deloitte som fondens revisor, samt Zarattini som bank.

"Riktigt bra att vi nu fått klart med licensen och alla avtal på plats för fonden så att vi kan få igång den operationella verksamheten. Det blir startskottet inte bara för fonden utan ger även möjlighet för oss i styrelsen och ledningen att fokusera än mer på kommande steg i FXIs utveckling. Vi arbetar vidare med vår multi-stegs-plan och ser framför oss mycket arbete men också ett fantastiskt nytt år.", säger Styrelseordförande Johan Olsson, FX International AB (publ).

Bakgrund: I början av 2019 skickade FX International AB i samarbete med Valor, in en ansökan till Maltas finansinspektion (MFSA) för tillstånd att skapa en alternativ investeringsfond (SICAV) som till 100% ska hanteras genom artificiell intelligens. Ansökan godkändes av MFSA i november månad 2019 och det efterföljande arbetet har bestått utav administrativa och formella frågor. Fonden startas med ett förväntat initialt kapital på 100 miljoner kronor och är endast riktad till professionella investerare.

Mer information kommer att delges löpande via Cision, Spotlight, hemsida och via vårt nyhetsbrev. Anmäl gärna ditt intresse för denna information för att få löpande uppdateringar! Du gör det enklast på vår hemsida och/eller på Spotlight.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som FX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Ole Helland, VD                                                                             

Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                                            

e-post: ole.helland@fxi.se                                                           

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB