Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-09 09:01:35

Spago Nanomedical AB: Lead compound utsedd i Tumorad® -projektet

 

Spago Nanomedical har utsett "lead compound" i Tumorad® -projektet och styr därmed utvecklingsarbetet mot prekliniskt "proof of concept".

 

"Att utse lead compound är ett viktigt steg som markerar att vi nu har ett material som uppfyller de mycket hårda krav på farmakokinetiska och kemiska egenskaper som ställs för att materialet ska ansamlas selektivt i tumörer och därmed bli kliniskt användbart", säger forskningschef Oskar Axelsson.

Utvecklingsarbetet inriktas nu mot att så fort som möjligt starta prekliniska "proof of concept"-studier i lämpliga tumörmodeller.

Designen av partiklarna som utsetts till "lead compound" ger också möjligheter att ytterligare utöka patentskyddet för Tumorad®. Sedan tidigare har Spago Nanomedical godkända patent som ger produktskydd för Tumorad® i de strategiskt viktigaste marknaderna för radionuklidterapier till minst år 2035.

Tumorad® utvecklas som en ny typ av radionuklidterapi baserad på Spago Nanomedicals patenterade material och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad® har potential att behandla aggressiva och spridda tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

Begreppet "lead compound" innebär ett material som uppfyller de krav som ställs för den önskade produktprofilen och som går vidare i ett utökat testprogram med målet att utnämna den till produktkandidat.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 januari 2020.

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spago Nanomedical AB