Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-14 17:29:18

Calmark Sweden AB: Designskydd för Calmarks engångsartikel beviljat i EU och USA

World Intellectual Property Organization (WIPO) har meddelat att Calmark Sweden AB har fått godkännande på sin ansökan av designskydd inom EU och USA för bolagets unika engångsartikel.

Calmarks produkt Neo, som består av en läsare och engångstester för patientnära diagnos av viktiga medicinska tillstånd hos nyfödda, har en unik industridesign som bolaget har arbetat länge med att ta fram. Designen av engångsartikeln är utformad med teknisk funktion och användarvänlighet i fokus. Skyddet innebär att ingen kan kopiera den ergonomiska och estetiska utformningen av produkten. Eftersom Calmark planerar en global lansering arbetar bolaget aktivt med både patent och designskydd på viktiga kommande marknader. Ansökan och godkännandet i EU och USA är en viktig del i den strategin.

"Designskyddet av engångsartikeln är mycket viktigt inför vår kommande lansering av produkten" säger Anna Söderlund, VD på Calmark. "Att skydda de immateriella värden som vi har byggt upp i bolaget under mer än tio års tid är ett självklart fokus för Calmark."
 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Calmark Sweden AB