Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-15 15:53:33

Absolicon Solar Collector AB: Arbetet med antireflexbehandling av glas beviljas ytterligare medel av Vinnova

I samarbete med RISE och Umeå Universitet utvecklar Absolicon en ny behandling för täckglas med sikte på att skapa världens bästa antireflexglas. Nu har arbetet beviljats ytterligare 372 000 kr av Vinnova.

Utöver kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare kommer Absolicon att leverera material och insatsvaror för produktion av solfångare. En del i Absolicons arbete med att bli en bra leverantör av insatsmaterial är att ta fram nya material med hög prestanda och lågt tillverkningspris. Genom samarbete med forskare och forskningsinstitutioner arbetar Absolicon både på täckglaset, reflektorfilmen och mottagarröret.

Det inledande arbetet med antireflexbehandlingar har givit goda resultat och Vinnova har tidigare efter att utvärderat resultaten beslutat att frigöra medel för steg 2 i projektet.

Vinnova har tillför nu ytterligare 372 000 kr under steg 2 till Absolicons, Umeå Universitets och forskningsinstitutet RISE:s arbete med att utveckla en antireflexbehandling av täckglas. Totalt har projektet möjlighet att få ca 2 MSEK i stöd och Vinnova har tidigare beviljat ca 1,3 MSEK.

Målet är att skapa världens bästa antireflexglas som både kan användas på Absolicons koncentrerande solfångare men även säljas till andra solenergitillämpningar.

Forskningsmedlen kommer från Vinnovas utlysning Materialbaserad tillväxt.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2020

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Absolicon Solar Collector AB