Hem

More from the company

Publicerat: 2020-01-30 14:19:13

Amhult 2 AB: Månadsrapport januari, 01-2020

Åter på kontoret utvilade efter årets julledighet rivstartar vi arbetet med bokslut och årsredovisning 2019. Våra revisorer var på besök för sitt granskningsarbete under del av vecka 4 och vi arbetar nu med bokslutskommunikén som publiceras den 21 februari. Innan dess skall årets första styrelsemöte avhållas under februari månad.

I det dagliga grävandet pågår naturligtvis arbetet med Kv. India oförtrutet och just nu är 16 medarbetare på plats som arbetar med schakt och skyddsbetongen samt formering och armering av bottenplattan. Skylttornet är också nu på plats. Vi kommer att bjuda in till informationsmöte till intressenter i bostadskön under mars månad för detta kvarter som vi preliminärt beräknar färdigställt i slutet av året 2021. Inflyttningar kommer dock att ske etappvis från september 2021.

Arbetet på Kvarter Radarflyget 2 löper också väl på framåt. Kranen är demonterad och på arbetsplatsen finns 64 man i arbete. Murning och putsning har påbörjats och plåtslagarna monterar plåt på taket. Montage av takfönster pågår också. Invändigt är installationsväggar påbörjade på plan ett och fyra och ventilationskanaler är under montage på plan ett och två samt i schakt. Isolering av ytterväggar pågår också på plan ett och fyra.

Vår entreprenör har också kommit långt med arbetet avseende utbyggnaden av Torslanda Hotel. Främst pågår i dagsläget regling och gipsning av innerväggar samt dragning av el och rör. Arbetena beräknas slutförda under Q2 2020.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB