Hem

Reports

Publicerat: 2020-02-14 09:20:24

Vindico Group AB: Bokslutskommuniké 2019

(Helåret 1 januari-31 december 2019, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2019)

 

Helåret 2019  

 

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2018 och uppgick till  15 795 tkr (15 283 tkr). 
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till - 1 133 tkr (- 2 986 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 2 314 tkr (-4 184 tkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till 4 tkr.

Fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31 

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 5 620 tkr (4 836 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till - 36 tkr (- 71 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 321 tkr (-399 tkr).

Händelser under fjärde kvartalet

 • Vindico blir leverantör till NetOnNet och erhåller en första order värd ca 200 000 kr.
 • Vindico skriver leverantörsavtal med Electra Sweden AB och får en första order.

Händelser efter periodens utgång

 • Det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Technology AB har namnändrats till Vindico Security AB.
 • Vindico lanserar ny hemsida.

 

VD har ordet

Försäljningen under fjärde kvartalet blev något högre än jämförelseperioden beroende på en ökad försäljning inom produktområdet Kameraövervakning. Även sett på helåret ökade försäljningen jämfört med 2018.

Vindico visar även 2019 ett negativt rörelseresultat men tack vare kostnadsbesparingar framför allt när det gäller administration och ekonomi ser vi en klar förbättring jämfört med tidigare år. Detta har varit möjligt framför allt tack vare en större kostnadsmedvetenhet och en väsentligt mer kostnadseffektiv ekonomifunktion.

Kameraövervakning har varit vårt största affärsområde under 2019 där våra största kunder har varit olika bolag inom Göteborgs Stad. Bland våra kunder kan nämnas Got Event, Gårdstensbostäder, Liseberg och ICA Fastigheter. Vi arbetar dock ständigt med att bredda kundbasen med fokus bland annat på bostadsbolag och industriella kunder, vilka vi har en lång erfarenhet av att arbeta med.

Inom DNA-märkning lanserade vi under året DNA-pennan, som är ett mycket kostnadseffektivt sätt att märka varor i butiker. Intresset är stort, men vi lider precis som tidigare av långsamma beslutsprocesser. Våra största kunder inom DNA-märkning är fortsatt butikskedjor där Willys och Hemköp kan nämnas. Fördelen med denna typ av försäljning, som går under vårt koncept ButiksDNA, är att vi får återkommande affärer då kunderna väljer att få periodiska utskick av pennor och sprayflaskor. Kunderna har haft goda resultat när det gäller framför allt reducering av mer organiserade stölder men även internt svinn.

Mot slutet av året började vi sälja märksatser via återförsäljare i väsentligt större omfattning och fick våra första orders bland annat från NetOnNet. Vi tror att försäljning via återförsäljarkedjor är det effektivaste sättet för oss att få ut märksatser på marknaden i större volymer. Vi tror på en god tillväxt inom detta område 2020.

För att erbjuda våra återförsäljare av MärkDNA ett bredare utbud av smarta säkerhetsprodukter, som kompletterar märksaster till konsument, lanserade vi under fjärde kvartalet vårt varumärke Vindico Safe"n"Sound inom vilket vi har tagit fram ett antal, ej egenutvecklade, smarta säkerhetsprodukter produkter såsom personlarm, RFID-skyddsprodukter och lås. Produkterna väljs med funktion, kvalitet och design som viktigaste kriterier.

Inom Laddskåp har vår affär förändrats under det senaste året från att tidigare främst ha bestått av försäljning av datorvagnar och laddskåp till skolor för dator till att innebära försäljning av skåp för säker förvaring och laddning av elcykelbatterier och mobiltelefoner. Vi kommer att se en stark tillväxt av försäljningen av cykelbatteriskåp till fastighetsbolag under 2020. Försäljning till skolor har också fortsatt och då via återförsäljare, främst ATEA.
 

Vi har nu i januari bytt namn på vårt rörelsedrivande bolag till Vindico Security och vi har lanserat en ny hemsida. VI delar numera in vårt erbjudande i två affärsområden, "Home and Family" för konsumentmarknaden och "Professional" för företagsmarknaden inom vilka vi har lösningar inom våra produktområden DNA-märkning, kameraövervakning, laddskåp och Safe"n"Sound. Vi har dessutom blivit behörig anläggarfirma CCTV, vilket ytterligare understryker vår professionalitet inom kameraövervakning.

Det är min förhoppning och tro att 2020 äntligen skall bli ett positivt år för Vindico. Det finns goda förutsättningar inte minst tack vare den nya satsningen på smarta säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe"n"Sound.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe"n"Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB