Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-30 17:30:44

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic har inlett 2020 positivt trots försenade aktiviteter till följd av coronaviruset (covid-19)

Invent Medic meddelar att bolaget har inlett 2020 på ett positivt sätt med en försäljning av Efemia kontinensstöd i linje med Q4 2019, bolagets starkaste kvartal hittills. Detta trots inställda eller försenade marknadsaktiviteter och event till följd av coronavirus-relaterade restriktioner.

Efter en stark avslutning av 2019 har försäljningen av Efemia kontinensstöd fortsatt att utvecklas väl under januari och februari. Det innebär att Invent Medic förväntar sig en omsättning för det första kvartalet som är i linje med Q4 2019. Detta trots att coronavirus-pandemin inverkade relativt snabbt på bolagets distributörer i form av minskade möjligheter att bedriva marknadsaktiviteter på plats. Produktionen och leveranserna av Efemia har dock inte påverkats i någon betydande utsträckning.

För att hantera den uppkomna situationen har Invent Medic successivt ställt om sitt arbetssätt, inklusive att prioritera och uppdatera sina digitala plattformar för möten med såväl distributörer som kunder. Invent Medic har god erfarenhet av att arbeta virtuellt sedan tidigare och kommer att kunna bedriva en effektiv verksamhet även under rådande restriktioner med hjälp av ett mer digitalt arbetssätt. Bolagets strategiska arbete inom utvärdering av nya produkter samt inom förberedelser inför inlämnande av en ansökan om marknadsgodkännande för Efemia i USA fortlöper som tidigare.

- En betydande del av de marknadsaktiviteter som planerats till mars och Q2, inklusive flera stora regionala och internationella event och kongresser, har ställts in eller skjutits upp. Det gör att vi nu istället fokuserar mer på att nå ut direkt till kvinnor via olika digitala plattformar. Vi följer även utvecklingen för pandemin och pågående restriktioner noga, då den stora osäkerhet som råder idag gör det svårt att bedöma eventuella långsiktiga konsekvenser för oss i dagsläget. Det är dock tydligt att vårt framgångsrika arbete under 2019 med att etablera Efemia på fler marknader, kombinerat med en betydande andel försäljning via digitala kanaler, gör att vi ännu klarar oss väl, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Invent Medic har i dagsläget en god likviditet, men bolaget ser trots detta över sina löpande kostnader tills situationen stabiliseras. Det innebär en senareläggning av rekryteringar på säljsidan inom uppsökande verksamhet och möten. Istället prioriteras rekryteringen av en teknisk produktspecialist som kommer att ta hand om Efemia kontinensstöd in-house och bidra med support till säljkåren oavsett om dess verksamhet bygger på digital eller uppsökande verksamhet.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB